Varis ameliyatı, varisleri ve varislere neden olan toplardamarların çıkartılması için yapılan cerrahi bir işlemdir. Operasyonun genel amacı, genişlemeye yüz tutmuş olan damarları çıkararak, kanın alt kısımlara doğru kaymasını engelleyerek ağrı, şişlik ve yakınma gibi problemleri en aza indirgemektir. Bu sayede görünüm de düzelerek en iyi şeklini almaktadır.

Hastada var olan yakınmalara ve ultrason sonuçlarına göre tedavi şekillenir.

Varis ameliyatı yapılmasına karar verildikten sonra hasta, genel anestezi altında ameliyata alınır. Bunun dışında hekimin tercihine ve gerekli görüldüğü duruma göre belden iğne yapılarak yalnızca bacak kısımlarının uyuşturulması ile ya da epidural teknikle operasyon gerçeleştirilebilir. Günden güne kolaylaşan teknikler sayesinde bir yöntemden daha söz edebiliriz. Yalnızca varisli damarların mevcut olduğu çevrenin uyuşturulmasıyla lokal anestezi dediğimiz sistemle de operasyon gerçekleştirilebilir.

Hekim, hastada var olan yakınmalara ve ultrason sonuçlarına göre tedaviyi şekillendirir. Hastada var olan ve her geçen gün nükseden bacaklarda rahatsızlık, şişme, ağrı ve gece artan kramp gibi sıkıntılar ameliyata yol almada etken bir durumdur.

Varis ameliyatlarında tercih edilen iki ayrı yöntem vardır.

Birincisi, büyük varislere neden olan safen toplardamar ameliyatıdır. Bu ameliyatla zarar veren damarı vücuttan çıkarmak amaçlanır.

İkincisi ise, görünmekte olan vairslere yapılan flebektomi tedavisidir. Burada amaç, yalnızca görünen varisi çıkartmaktır. Açılan mini kesilerle varisler çıkartılır.

Prof. Dr. Kürşat Bozkurt

Yorum yapın