Kanın kalbe taşınmasını sağlayan kan damarlarına toplardamar denilmektedir. Derinde yer alan ve kasların arasından geçen toplardamarlar, yüzeyde bulunan toplardamarlarla köprü konumundadırlar.

Toplardamarların Görevi Nedir?

Kalbin atması esnasında vücudun gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için bir miktar temiz kan, atardamarlar aracılığıyla dokulara aktarılır. Temiz kan ise gerekli olan oksjeni ve besleyici nitelikte olan tüm maddeleri hücrelere ulaştırırak ortamda oluşan artık maddeleri toplar. Mevcut olan kan artık koyu renktedir. Kan, toplardamarlar aracılığıyla kalbe geri taşınır. Bu oluşum sürecinde dolaşım en fazla bacak bölgelerinde zorlanır. Toplardamarlar genişleyerek bacaklarda rahatıszlığa yol açar ve varisin oluşmasını sağlar.

Bacak Toplardamarları Kaça Ayrılır?

Bacak toplardamarları ikiye ayrılır. Yüzeysel toplardamarlar, Derin toplardamarlar.

Yüzeysel Toplardamarlar

Varis probleminin sıklıkla karşılaşıldığı bölgelerdir. Cilt altında gözle görülebilir düzeyde olan toplardamarlardır. Yüzeysel toplardamarlar, kirli kanı kalbe taşıyan araç konumundadır.

Derin Toplardamarlar

Yakın oldukları atardamarlarla birlikte derin kısımdadırlar. Gözle görülmezler. Derin toplardamarlar dahilinde sıklıkla karşılaşılan problemler; tıkanma ve iç varis olarak adlandırılan kapak yetersizliğidir.

Meslek grupları çerçevesinde değerlendirdiğimizde; öğretmenler, polisler, doktorlar, polisler ve garsonlar risk altındadır. Gün içerisinde çoğu zaman ayakta geçirmek zorunda kalan ya da sürekli masa başında oturan bireyler, varis rahatsızlığıyla daha sık karşı karşıya gelmektedir.