Varis hastalığını “Kozmetik ve hastalık” olmak üzere iki ayrı şekilde derecelendirebiliriz. Birey, bacağını gözlemlediğinde her türlü olumsuz durumu fark edip değerlendirerek bu derecelendirmeden birisini rahatlıkla yapabilir.

Varisin Dereceleri Nelerdir?

Görsel açıdan bireyi oldukça rahatsız eden ve hoş bir görünüme sahip olmayan varisleri kozmetik varis olarak adlandırabiliriz. Bu tip varisler, fiziki olarak bireye rahatsızlık vermez. Kozmetik varisler, erkeklere oranla bayanlarda çok daha sık yaşanır. Tedavisi çok daha kolaydır.

Fiziki anlamda bireyi rahatsız eden varisleri ise varis hastalığı olarak değerlendirebiliriz. Bu tip varisler, fiziki olarak bireyin günlük hayattan verim almasını engeller. Kapak yetmezliği beraberinde nükseden varis hastalığı, bacak üzerinde farklı yaygınlıkta dikkati çeker. Gelişmeden önce kılcal varis olarak dikkati çeken hastalık, sonraları ilerleme süreci ile kendisini belli eder. Varis hastalığını; hafif, orta, ileri, çok ileri olarak derecelendirmek mümkündür. Varis hastalığını bu şekilde gruplandırırken varisin kalınlığını, yayılım gösterdiği alanı dikkate almak gerekir.

Tedaviyi reddettiğiniz aşamalar sonrasında varis hastalığınız ilerler. Son aşamada kalın varis olarak karşınıza çıkarak rahatsızlanmanıza sebep olur. İleri düzeyde oluşan görünümler bireyi oldukça korkutabilir. Damarlarda çatlama meydana gelir, yaralar oluşur. Bu tip yaralara “varis ülseri” adını vermekteyiz. Belirttiğimiz varis ülserlerinin oksijen tekniğiyle tedavisi mümkündür. Ancak tedavi süreci uzun süreli olarak ayları bulabilir.