Varis

Varis hastalığının sıklığı Varis bireylerin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilen, sosyoekonomik sonuçlarıyla önemli bir hastalıktır. Yüksek sıklığı, tanı ve tedavi maliyeti, belirgin işgücü kaybı ve hastanın yaşam kalitesi üzerinde yaptığı etkilerle önem kazanır. Erişkin bireylerde kılcal varisler %80, gerçek geniş varisler %20-64, ileri düzeyde varis %5 oranında görülmektedir. Varis hastalığının son evreleri olan aktif ve…

Devamı

Varis Tedavisi

Girişimsel olmayan tedavi Varis tedavisi basit kompresyon çoraplarından başlayıp çok komplike girişimlere kadar değişmektedir. Tedavi seçeneklerindeki bu çeşitlilik öncelikle doğru tanıyı gerektirmektedir. Hangi tedavi yönteminin uygulanacağı, hastalığın derecesine, kişisel özelliklerine ve ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Hasta eğitimi Sık egzersiz yapmak varis yakınmalarının azaltılmasında büyük farklılık yaratabileceği gibi yaşam tarzı değişiklikleri ilk etapta varislerin oluşmasını engelleyebilir.…

Devamı

Varis Yarası

Cerrahi ve Kompresyonun İyileşme ve Nüks Üzerine Etkisi (ESCHAR) çalışması cerrahi olarak tedavi edilen varis yarası olan hastaların, sadece kompresyon tedavisiyle tedavi edilen hastalara kıyasla anlamlı derecede azalmış yara nüks oranı gösterdiğini bildirmiştir. EVRA (Early Venous Reflux Ablation  ulcer trial) çalışması İngiltere’de 20 merkez ve 450 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalar kompresyon + damar içi tedavi…

Devamı

Lenfödem ve Lipödem

Lenfödem Lenfatik sistemin görevi dokulardaki sıvıların ve atık ürünlerin boşaltılmasıdır. Lenfatik sistem düzgün çalışmadığında lenfatik fonksiyon bozukluğu oluşur, bacakta veya ilgili bölgede şişme ve diğer semptomlara neden olur. Bu tablonun tıbbi adı lenfödemdir. Hastalık kalıtsal olabilir veya bir hastalık komplikasyonu olarak gelişebilir. Kanser tedavisinin yaygın bir yan etkisidir. Meme kanserinin mastektomi ile tedavisi sekonder lenfödemin…

Devamı

Derin Toplardamar Tıkanıklığı (Derin ven trombozu)

Risk faktörleri Şişmanlık İleri yaş Hareketsizlik Hamilelik Loğusalık Kanser Östrojen tedavileri Varisler A, B, AB kan grubu Doğuştan gelen pıhtılaşma bozuklukları Tanı Bacakta veya kolda ağrı, şişlik, ödem, renk değişikliği ve risk faktörleri varlığında şüphelenilmeli ve klinik değerlendirme yapılmalıdır. Günümüzde renkli Doppler ultrasonografi toplardamar tıkanıklığı  tanısında en etkin inceleme yöntemidir. Seçilmiş hastalarda D-dimer tanı ve…

Devamı

Cryo Lazer Cryo Sclerotherapy (ClaCs) ile Varis Tedavisi

ClaCs ilk olarak Brezilya’da Dr. Roberto Kasuo Miyake tarafından tanımlanan bir varis tedavi yöntemidir. Çapı 4 milimetre altında olan varislere uygulanabilir. Temelde 4 farklı yöntemin bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilir. VeinViever cihazı ile damarların cilt üzerinde haritalanması, giriş ve çıkış noktalarının irdelenmesi ve bu damarı besleyen altta yatan bir başka damarın olup olmadığının anlaşılması Cilde soğuk…

Devamı