Erken evre varislerde öncelikle kullanılması gereken tedavi iğne tedavisidir. Köpük tedavisinde  ise aynı ilaç kullanılır, ancak bu yöntemde ilaç hava ile işlemden geçirilir ve daha büyükçe olan damarlarda daha etkili tedavi sağlanır. Köpük kan ile yer değiştirerek ilacın  damar duvarı ile daha yoğun temas etmesini sağlar. Son 20 yıldır köpük yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Uygulama hemen sonrasında basınç çorapları veya bandajlar kullanılabilir. İğne tedavisi erken dönem varislerin tedavisinde ilk seçilecek tedavi yöntemidir ve tedavi sonrası %80-90 arasında üzerinde iyileşme sağlar. Tıpta uygulanan her yöntem gibi skleroterapinin de yan etkileri olabilir ve sadece ehil ellerde yapılmalıdır.

Yorum yapın