Varis hastalarda en sık ağrı ve şişlik türünde yakınmalara yol açar.

Leave a Comment