Varis hastalarda en sık ağrı ve şişlik türünde yakınmalara yol açar.

Yorum yapın